LutaPol

Specyfikacja
Postać: 

chlorek lutetu (III), LuCl3, w 0,04 N HCl

Czystość radionuklidowa: 

> 99,9%

Czystość radiochemiczna: 

Co, Ni ≤ 0,1 µg/GBq,
Cu, Pb ≤ 0,1 µg/GBq,
Fe, Zn ≤ 0,1 µg/GBq

Warunki przechowywania: 

temperatura pokojowa

Dostępność: 

zgodnie z harmonogramem pracy reaktora

Aktywność właściwa: 

> 555 GBq/mg Lu

Czas połowicznego rozpadu: 

6,71 dni

Stężenie promieniotwórcze: 

≥ 500 mCi/ml (18,5 GBq/ml)

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty