PoltechMDP, 5 mg

Specyfikacja
Okres ważności: 

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok. 

Wyznakowany produkt powinien być podany w ciągu 8 godzin od przygotowania. Dane dotyczące czystości radiochemicznej i stabilności preparatu odnoszą się do powyższego czasu, w temperaturze otoczenia poniżej 25OC.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

W transporcie (do 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu: 8 godzin w temperaturze poniżej 25OC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Postać farmaceutyczna: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jedna fiolka zawiera:

kwas metylenodifosfonowy 5 mg

w postaci sodu metylenodifosfonianu 6,25 mg.

Wykaz substancji pomocniczych: 

Cyny(II) chlorek

Kwas askorbowy

Azot

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Fiolki szklane o pojemności 10 ml z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku zawierającym 3 fiolki lub 6 fiolek.

Wskazania do stosowania: 

Preparat 99mTc-MDP przeznaczony jest do obrazowania układu kostnego z wykorzystaniem promieniotwórczych właściwości technetu-99m oraz powinowactwa kwasu metylenodifosfonowego do kryształów hydroksyapatytu tworzących nieorganiczną strukturę tkanki kostnej.

Wskazaniami do wykonania badania scyntygraficznego z użyciem 99mTc-MDP są:

● poszukiwanie ognisk przerzutów nowotworowych w układzie kostnym;

● obrazowanie zaburzeń metabolizmu kostnego w przebiegu guzów pierwotnych kości;

● obrazowanie zapaleń kości;

● obrazowanie zmian pourazowych;

● obrazowanie zmian w chorobach reumatycznych;

● obrazowanie zmian w martwicach aseptycznych;

● diagnostyka schorzeń tkanek miękkich np. myositis ossificans;

● badanie procesów naprawczych w uszkodzonej tkance kostnej.

Stosowanie preparatu dla wyżej wymienionych wskazań pozwala  dokładnie określić lokalizację i rozległość zmian patologicznych.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty