PoltechMIBI, 1 mg

Specyfikacja
Okres ważności: 

Zestaw – 1 rok.

Po rozpuszczeniu i wyznakowaniu w roztworze nadtechnecjanu (99mTc) sodu, 99mTc-MIBI może być używany do 12 godzin, jeżeli jest przechowywany

w temperaturze poniżej 25OC.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Postać farmaceutyczna: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jedna fiolka zawiera:

1,0 mg [tetra(2-metoksy-2-metylopropylo-1-izonitrylo)]-tetrafluoroboranu miedzi (I).

Radionuklid nie wchodzi w skład zestawu.

Wykaz substancji pomocniczych: 

Cyny (II) chlorek dwuwodny

L-cysteiny chlorowodorek jednowodny

Sodu cytrynian dwuwodny

D-mannitol

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Fiolka o pojemności 10 ml ze szkła typu I, zamknięta gumowym korkiem i kapslem aluminiowym.

Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka.

Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek.

Wskazania do stosowania: 

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Przeznaczony do wstrzyknięć dożylnych po wyznakowaniu nadtechnecjanem (99mTc) sodu. Scyntygrafia z zastosowaniem PoltechMIBI jest wykorzystywana:

- w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.

- w diagnostyce i lokalizacji zawału mięśnia sercowego.

- do oceny całkowitej frakcji wyrzutowej komory i (lub) regionalnej kurczliwości mięśnia sercowego

  w badaniu techniką pierwszego przejścia.

- w diagnostyce nowotworów złośliwych u pacjentek z podejrzeniem raka sutka

  i  niejednoznacznym wynikiem mammografii lub wyczuwalnym guzem sutka i ujemnym

  lub niejednoznacznym wynikiem mammografii.

- w diagnostyce pacjentów z nawracającą lub utrzymującą się nadczynnością przytarczyc.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty