PoltechRBC, 13,40 mg

Specyfikacja
Okres ważności: 

Okres ważności zestawu wynosi 1 rok.

Po rozpuszczeniu w roztworze soli fizjologicznej, produkt może być używany do 3 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej 25OC.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC).

Podczas transportu (nie dłużej niż 7 dni) dopuszcza się temperaturę poniżej 35OC.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Postać farmaceutyczna: 

Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

Jedna fiolka zawiera:

sodu pirofosforan dziesięciowodny 13,40 mg

Radionuklid nie wchodzi w skład zestawu.

Wykaz substancji pomocniczych: 

Cyny(II) chlorek dwuwodny 4,3 mg

Azot

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Fiolka ze szkła, o pojemności 10 ml, zamknięta korkiem gumowym i kapslem aluminiowym.

Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka. Dostępne są opakowania zawierające 3 lub 6 fiolek.

Wskazania do stosowania: 

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Produkt stosowany jest w następujących wskazaniach:

● scyntygrafia puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych metodą in vivo, in vitro

    lub in vivo/in vitro, wykorzystywana do:

● angiokardioscyntygrafii pozwalającej na:

- badania frakcji wyrzutowej komór serca,

- badania całkowitej i odcinkowej ruchomości ścian mięśnia sercowego,

- parametrycznej analizy fazowej kurczliwości mięśnia sercowego,

● obrazowania perfuzji narządowej oraz malPostaćacji naczyniowych,

● diagnostyki i lokalizacji miejsca krwawienia z przewodu pokarmowego.

- Badanie objętości krwi.

- Scyntygrafia śledziony.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty