Tektrotyd, 16 mikrogram

Specyfikacja
Okres ważności: 

Trwałość zestawu: 1 rok.

Znakowany produkt powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25OC i podany w ciągu 6 godzin od przygotowania.

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w lodówce (2OC – 8OC). W czasie transportu dopuszcza się temperaturę do 35OC nie dłużej niż 7 dni.

Data ważności jest podana na opakowaniu.

Po wyznakowaniu przygotowany preparat powinien być przechowywany nie dłużej niż 6 godzin, w temperaturze poniżej 25OC, w osłonie pochłaniającej promieniowanie jonizujące. Sposób przechowywania radiofarmaceutyków powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Postać farmaceutyczna: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

HYNIC-[D-Phe1,Tyr3-Oktreotyd]·TFA, 16 mikrogramów

Wykaz substancji pomocniczych: 

Fiolka I:

Tricyna (N-[Tris(hydroksymetylo)metylo]glicyna)

Cyny(II) chlorek dwuwodny

Mannitol

Azot

Fiolka II:

EDDA (kwas etylenodiamino-N,N’-dioctowy)

Disodu wodorofosforan dwunastowodny

Sodu wodorotlenek

Azot

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Opakowanie zawiera zestaw dwóch szklanych fiolek (Fiolka I i Fiolka II) o objętości 10 ml. Każda z fiolek zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym. Fiolki pakowane są w pudełka tekturowe. Fiolki I i II zawierają składniki do sporządzania radiofarmaceutyku 99mTc-Tektrotyd.

Wskazania do stosowania: 

Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 99mTc-Tektrotyd przeznaczony jest wyłącznie do badań diagnostycznych. 99mTc-Tektrotyd jest radiofarmaceutykiem przeznaczonym do diagnostyki zmian patologicznych, w których dochodzi do nadekspresji receptorów somatostatynowych (szczególnie podtyp 2 i w mniejszym stopniu podtyp 3 i 5) i które mogą być obrazowane z użyciem znakowanego ligandu.

W szczególności są to:

- guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego żołądkowo - jelitowo - trzustkowe (Gastro-entero-pancreatic neurendocrine tumours GEP-NET);

- gruczolaki przysadki;

- guzy wywodzące się z układu współczulnego: guz chromochłonny, paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma, itd.;

- rak rdzeniasty tarczycy;

- preparat może potencjalnie być użyteczny w przypadku innych guzów posiadających ekspresję receptorów somatostatynowych w różnym nasileniu. Inne guzy, które mogą wykazywać nadekspresję receptorów somatostatynowych: rak gruczołu piersiowego, czerniak złośliwy, chłoniaki, rak stercza, NSCLC, mięsak, rak jasnokomórkowy nerki, zróżnicowany rak tarczycy, gwiaździak I-IV wg WHO (łącznie z glejakiem wielopostaciowym G-M), oponiaki, rak jajnika.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty