Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do diagnostyki

Specyfikacja
Czystość radionuklidowa: 

≥ 99,9%

Czystość radiochemiczna: 

≥ 94%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

9 dni od daty produkcji

Warunki przechowywania: 

MIBG-131I powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej [-15OC]. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Chronić od światła. Po rozmrożeniu przechowywać 4 godziny w temperaturze poniżej 25OC. Transport powinien odbywać się w suchym lodzie.

Postać farmaceutyczna: 

Roztwór do wstrzykiwań.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

meta-jodo[131I]benzyloguanidyny siarczan,10 - 37 MBq/ml

Wykaz substancji pomocniczych: 

- meta-jodobenzyloguanidyny siarczan

- sodu pirosiarczyn

- miedzi (II) siarczan pięciowodny

- sodu octan trójwodny

- kwas octowy

- alkohol benzylowy

- sodu chlorek

- woda do wstrzykiwań

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Roztwór MIBG-131I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem.

Wskazania do stosowania: 

Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do diagnostyki jest radiofarmaceutykiem stosowanym w diagnostyce nowotworowej. Znajduje zastosowanie w scyntygraficznej lokalizacji guzów chromochłonnych (pheochromocytoma) umiejscowionych w nadnerczach i pozanadnerczowo oraz ich przerzutów, w obrazowaniu neuroblastoma, paraganglioma a także rakowiaków (nowotwory przewodu pokarmowego), raka rdzeniastego tarczycy, w diagnostyce mięśnia sercowego przy schorzeniach spowodowanych niedokrwieniem i kardiomiopatii.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty