Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do terapii

Specyfikacja
Czystość radionuklidowa: 

≥ 99,9%

Czystość radiochemiczna: 

≥ 92%

Kalibracja: 

24 godziny

Okres ważności: 

4 dni od daty produkcji (termin ważności podany na opakowaniu).

Warunki przechowywania: 

MIBG-131I powinien być przechowywany w temperaturze poniżej [- 15OC] w osłonie zapewniającej bezpieczeństwo radiacyjne zgodnie z przepisami Prawa Atomowego. Chronić od światła. Po rozmrożeniu przechowywać 2 godziny w temperaturze poniżej 25OC. Transport powinien odbywać się w suchym lodzie.

Postać farmaceutyczna: 

Roztwór do wstrzykiwań.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

meta-jodo[131I]benzyloguanidyny siarczan; 370 - 740 MBq/ml

Wykaz substancji pomocniczych: 

- sodu pirosiarczyn

- miedzi (II) siarczan pięciowodny

- sodu octan trójwodny

- kwas octowy

- alkohol benzylowy

- sodu chlorek

- woda do wstrzykiwań

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Roztwór MIBG-131I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem.

Wskazania do stosowania: 

Metajodobenzyloguanidyna-131I (MIBG-131I) do terapii jest radiofarmaceutykiem stosowanym w terapii nowotworowej. Terapeutycznie MIBG-131I znajduje zastosowanie w leczeniu rozsianych zmian przerzutowych złośliwej postaci pheochromocytoma, paraganglioma, neuroblastoma, rakowiaków i niekiedy raka rdzeniastego tarczycy.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty