Metajodobenzyloguanidyna-123I (MIBG-123I), roztwór do wstrzykiwań

Specyfikacja
Czystość radionuklidowa: 

> 99,65%

Czystość radiochemiczna: 

≥ 95%

Kalibracja: 

godz. 10.00 w następnym dniu po produkcji

Okres ważności: 

30 godzin od daty produkcji (termin ważności podano na opakowaniu).

Warunki przechowywania: 

mibg-123i na krótko przed podaniem może być przechowywany w temperaturze pokojowej w osłonie zapewniającej bezpieczeństwo radiacyjne zgodnie z przepisami Prawa Atomowego.

Postać farmaceutyczna: 

Roztwór do wstrzykiwań.

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 

meta-jodo[123I]benzyloguanidyny siarczan; 18,5 - 370 MBq/ml

Wykaz substancji pomocniczych: 

sodu pirosiarczyn

miedzi (II) siarczan pięciowodny

sodu octan trójwodny

kwas octowy

alkohol benzylowy

sodu chlorek

woda do wstrzykiwań

Rodzaj i zawartość opakowania: 

Roztwór MIBG-123I jest dostarczany w szklanych fiolkach 10 ml z możliwością wielokrotnego sterylnego pobierania. Fiolka zamknięta jest korkiem gumowym i kapslem aluminiowym oraz umieszczona w osłonnym pojemniku ołowianym. Zewnętrznym opakowaniem transportowym jest puszka metalowa z wypełnieniem.

Wskazania do stosowania: 

Metajodobenzyloguanidyna-123I (MIBG-123I) jest radiofarmaceutykiem stosowanym w scyntygraficznej lokalizacji i monitorowaniu terapii guzów chromochłonnych (pheochromocytoma) i ich przerzutów oraz neuroblastoma. Ze względu na użycie 123I, radiofarmaceutyk ten nadaje się szczególnie w diagnostyce u dzieci.

Załączniki: 
Pliki
	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty