Antymon 124Sb

Specyfikacja
Postać: 

5 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,0% (w tym  122Sb)

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15 C÷25 C

Dostępność: 

~ 3 tygodnie od daty zamówienia

Aktywność właściwa: 

> 20 MBq / mg Sb

Czas połowicznego rozpadu: 

60,2 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty