Złoto 198Au

Specyfikacja
Postać: 

3 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 90,0%

Kalibracja: 

48 godzin

Okres ważności: 

72 godziny

Warunki przechowywania: 

15o C ÷ 25o C

Dostępność: 

na zamówienie

Aktywność właściwa: 

> 150 MBq / mg Au

Czas połowicznego rozpadu: 

2,69 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty