Holm 166Ho

Specyfikacja
Postać: 

0,1 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,0%

Kalibracja: 

24 godziny

Okres ważności: 

48 godzin

Warunki przechowywania: 

15o C ÷ 25o C

Dostępność: 

na zamówienie

Aktywność właściwa: 

> 150 MBq / mg Ho

Czas połowicznego rozpadu: 

26,8  godziny

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty