Bar 133Ba

Specyfikacja
Postać: 

roztwór 1 M HCl

Czystość radionuklidowa: 

> 99,5%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15oC÷25oC

Dostępność: 

z magazynu

Aktywność właściwa: 

> 10 MBq / mg Ba

Czas połowicznego rozpadu: 

10,7 lat

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty