Jod131I

Specyfikacja
Postać: 

Roztwór w buforze węglanowym 

Czystość radionuklidowa: 

> 99,9%

Czystość radiochemiczna: 

> 97,0%

pH: 
> 8,5
Kalibracja: 

8 dni

Okres ważności: 

14 dni

Warunki przechowywania: 

15o C ÷ 25o C

Dostępność: 

z magazynu

Aktywność właściwa: 

> 400 GBq / mg I, beznośnikowy

Czas połowicznego rozpadu: 

8,02 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty