Lantan 140La

Specyfikacja
Postać: 

0,1 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,0%

Kalibracja: 

48 godziny

Okres ważności: 

72 godziny

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

na zamówienie

Aktywność właściwa: 

> 40 MBq / mg La

Czas połowicznego rozpadu: 

1,68 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty