Lutet 177Lu

Specyfikacja
Postać: 

0,04 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,97%

Kalibracja: 

48 godziny

Okres ważności: 

7 dni

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

zgodnie z harmonogramem

Aktywność właściwa: 

≥ 370 GBq / mg Lu

Czas połowicznego rozpadu: 

6,65 dni

Czystość chemiczna: 

Co, Ni ≤ 0,1 µg/GBq

Cu, Pb ≤ 0,5 µg/GBq

Fe, Zn ≤ 1,0 µg/GBq

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty