Brom 82Br

Specyfikacja
Postać: 

Roztwór wodny

Czystość radionuklidowa: 

> 98,0%

pH: 
6,0 – 8,0
Kalibracja: 

48 godziny

Okres ważności: 

72 godziny

Warunki przechowywania: 

15oC÷25oC

Dostępność: 

~ 2 tygodnie od daty zamówienia

Aktywność właściwa: 

> 20 MBq / mg Br

Czas połowicznego rozpadu: 

1,47 dnia

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty