Samar 153Sm

Specyfikacja
Postać: 

0,1 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

99,0%

Kalibracja: 

24 godziny

Okres ważności: 

48 godzin

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

na zamówienie

Aktywność właściwa: 

> 5 GBq / mg Sm

Czas połowicznego rozpadu: 

1,93 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty