Skand 46Sc

Specyfikacja
Postać: 

1 M HCl,roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,0%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

~3 tygodnie od daty zamówienia

Aktywność właściwa: 

> 50 MBq / mg Sc

Czas połowicznego rozpadu: 

83,8 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty