Selen 75Se

Specyfikacja
Postać: 

Roztwór wodny 

Czystość radionuklidowa: 

> 98,0%

pH: 
7,0 – 9,0
Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

~3 tygodnie od daty zamówienia

Aktywność właściwa: 

> 400 MBq / mg Se

Czas połowicznego rozpadu: 

119,8 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty