Srebro 110mAg

Specyfikacja
Postać: 

0,1 M HNO3  roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 98,0%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

z magazynu

Aktywność właściwa: 

> 20 MBq / mg Ag

Czas połowicznego rozpadu: 

249,8 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty