Kadm 109Cd

Specyfikacja
Postać: 

0,5 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,0%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15oC÷25oC

Dostępność: 

na zamówienie

Aktywność właściwa: 

> 20,0 MBq / mg Cd

Czas połowicznego rozpadu: 

462,6 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty