Stront 90Sr

Specyfikacja
Postać: 

1 M HNO3  roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,7%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

z magazynu

Aktywność właściwa: 

> 1,5 GBq / mg Sr

Czas połowicznego rozpadu: 

28,79 lat

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty