Siarka 35S

Specyfikacja
Postać: 

Roztwór wodny 

Czystość radionuklidowa: 

> 99,5%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15oC÷25oC

Dostępność: 

z magazynu

Aktywność właściwa: 

beznośnikowy

Czas połowicznego rozpadu: 

87,32 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty