Terb 160Tb

Specyfikacja
Postać: 

0,1 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 90,0%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15oC÷25oC

Dostępność: 

na zamówienie

Aktywność właściwa: 

> 100 MBq / mg Tb

Czas połowicznego rozpadu: 

72,3 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty