Tal 204Tl

Specyfikacja
Postać: 

2 M H2SO4, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,5%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

z magazynu

Aktywność właściwa: 

> 5 MBq / mg Tl

Czas połowicznego rozpadu: 

3,79 lat





	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty