Tul 170Tm

Specyfikacja
Postać: 

0,1 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,0%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

na zamówienie

Aktywność właściwa: 

> 100 MBq / mg Tm

Czas połowicznego rozpadu: 

127,8 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty