Kadm 115Cd

Specyfikacja
Postać: 

0,1 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 95,0%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15oC ÷ 25oC

Dostępność: 

~ 6 tygodnie od daty zamówienia

Aktywność właściwa: 

> 2,0 MBq / mg Cd

Czas połowicznego rozpadu: 

44,56 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty