Itr 90Y

Specyfikacja
Postać: 

0,05 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

99,0%, 2,5 x 10-4 % 90Sr

Kalibracja: 

3, 4 i 6 dni

Okres ważności: 

7 dni

Warunki przechowywania: 

15 oC ÷ 25 oC

Dostępność: 

co tydzień

Aktywność właściwa: 

beznośnikowy

Czas połowicznego rozpadu: 

2,67 dni

Czystość chemiczna: 

Cu, Zn, Co, Ni, Fe, Pb ≤ 0,1 µg/GBq

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty