Cez 134Cs

Specyfikacja
Postać: 

Roztwór wodny

Czystość radionuklidowa: 

> 98,0%

pH: 
6,0 – 8,0
Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15oC÷25oC

Dostępność: 

z magazynu

Aktywność właściwa: 

> 200 MBq / mg Cs

Czas połowicznego rozpadu: 

2,065 lat

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty