Cez 137Cs

Specyfikacja
Postać: 

0,1 M HCl, roztwór

Czystość radionuklidowa: 

> 99,5%

Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15o C ÷ 25o C

Dostępność: 

z magazynu

Aktywność właściwa: 

beznośnikowy

Czas połowicznego rozpadu: 

30,018 lat

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty