Wapń 45Ca

Specyfikacja
Postać: 

Roztwór wodny 

Czystość radionuklidowa: 

> 99,9%

pH: 
5,0 – 8,0
Kalibracja: 

7 dni

Okres ważności: 

28 dni

Warunki przechowywania: 

15oC÷25oC

Dostępność: 

na zamówienie

Aktywność właściwa: 

> 20 MBq / mg Ca

Czas połowicznego rozpadu: 

163 dni

	
	
  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty