PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 PROJEKTY  ZREALIZOWANE

  1. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych wzorcowań - 2015
  2. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych wzorcowań - 2016

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty