PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

 

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 

 

 

 

 PROJEKTY  ZREALIZOWANE

  1. Alternatywne metody produkcji technetu-99m

  2. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych wzorcowań - 2015
  3. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych wzorcowań - 2016

  4. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych wzorcowań - 2017

  5. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych wzorcowań - 2018
  6. Utrzymanie Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów oraz systemu zapewnienia jakości wykonywanych wzorcowań - 2019
  7. Pierwsza faza badania klinicznego z zastosowaniem nowego peptydowego analogu dla receptora CCK-2/gastryna dla zindywidualizowanej diagnostyki i terapii u pacjentów z wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem- GRAN-T-MTC (TRANSCAN)

  8.  Trzy projekty Młodych Naukowców

  9.  Wielowariantowe formulacje peptydu DOTATATE jako prekursora do otrzymywania radiofarmaceutyków - MultiSom (Innomed)

  10. Innowacyjne metody otrzymywania 47Sc i 67Cu w reaktorze jądrowym i cyklotronie - SCAND-I-CO

 

 

 

 

 

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty