Bezgotówkowa sprzedaż Zamawiającemu paliw silnikowych ciekłych na stacjach paliw Wykonawcy objętych system kart paliwowych.

Numer sprawy: 
10/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
28/03/2018

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa sprzedaż Zamawiającemu paliw silnikowych ciekłych:  - oleju napędowego w ilości  180 000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) litrów  - benzyny bezołowiowej w ilości 7 000 (słownie: siedem tysięcy) litrów przy użyciu otrzymanych od Wykonawcy indywidualnych dla każdego pojazdu kart paliwowych. Sprzedaż paliw odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy działających w obejmującej cały kraj sieci stacji paliw, do której należy Wykonawca,  przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty