Bezgotówkowe (na podstawie kart paliwowych) tankowanie paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, na potrzeby floty samochodowej NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
03/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
09/03/2016

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, sprzedaż Zamawiającemu paliw płynnych, w sieci podmiotów działających w systemie bezgotówkowym:oleju napędowego:                           185 000 litrów benzyny bezołowiowej:                       5 000 litrów na podstawie wydanych Zamawiającemu kart paliwowych, oznaczonych symbolem sprzedaży bezgotówkowej Wykonawcy.    

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty