Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie

Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
27/11/2015

 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ogłasza nabór ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia pt. „Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie", którego rdzeniem będzie cyklotron (ok. 30 MeV) wraz z przylegającymi laboratoriami i infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie realizowana na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”, swoim zakresem będzie obejmowała wykonanie projektu, budowę budynku wraz z przewidzianymi laboratoriami i infrastrukturą (w tym cyklotron), wyposażenie w urządzenia, przeprowadzenie prac walidacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  Przed złożeniem oferty zaleca się spotkanie celem doprecyzowania informacji umożliwiających prawidłowe wykonanie opracowania. Oferty należy składać w Ośrodku Radioizotopów w budynku 24A z dopiskiem na kopercie „Program funkcjonalno-użytkowy”. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty