Design, performance, installation and commissioning of technological line for molybdenum - technetium generators production for the Radioisotope Center POLATOM, National Center for Nuclear Research.

Numer sprawy: 
01/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
28/01/2015

  Nazwa zadania:Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji generatorów molibdenowo – technetowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego kompletnej (wyposażonej w zautomatyzowane urządzenia procesowe, układy pomiarowe, systemy monitoringu, wentylacji i inne niezbędne systemy) linii technologicznej do produkcji generatorów molibdenowo – technetowych (Mo/Tc), zwanej dalej linią technologiczną. W ramach zamówienia, Wykonawca zaprojektuje i wykona w pomieszczeniach laboratorium kontroli jakości Zamawiającego, stanowisko do końcowej kontroli jakości produkowanych generatorów.         

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty