Dostawa 20 000 kompletów igieł do generatorów Mo/Tc do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie czterech lat

Numer sprawy: 
05/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
28/03/2019

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM 20 000  kompletów igieł do generatorów technetowych (Mo/Tc) w systemie dostaw sukcesywnych, partiami,  w okresie czterech lat od daty podpisania umowy lub do czasu wyczerpania ilości określonej w SIWZ do niniejszego postępowania.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty