Dostawa 20 000 kompletów igieł do generatorów Mo/Tc do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie dwóch lat

Numer sprawy: 
07/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
17/07/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM:20 000  kompletów igieł do generatorów technetowych (Mo/Tc)  w systemie dostaw sukcesywnych partiami  w okresie dwóch lat od daty podpisania umowy lub do czasu wyczerpania ilości zamawianego asortymentu.  Komplety igieł należą do dwóch typów, których wymagania techniczne  zostały szczegółowo określone w Załączniku A1 – typ 1 oraz A2 – typ 2 niniejszego SIWZ.  Zamawiający będzie zamawiał komplety igieł typu 1 lub 2 w zależności od zapotrzebowania.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykorzystania wyżej wymienionej, szacunkowo określonej ilości zamawianych kompletów igieł, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.   Wykonawca ustali jedną cenę jednostkową kompletu igieł bez względu na typ kompletu. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty