Dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM w ilości 150 000 kpl. w okresie 3 lat.

Numer sprawy: 
26/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
04/09/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w łącznej ilości 150 tys. kompletów (50 tys. kpl w skali roku) przez okres 3 lat od daty podpisania umowy, w systemie zleceń jednostkowych, w terminach podyktowanych zapotrzebowaniem Zamawiającego i każdorazowo przez niego wskazywanych. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty