Dostawa aplikatorów do kapsułek do NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy: 
25/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
22/09/2014

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa aplikatorów do kapsułek do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM”Dostawy będą odbywały się sukcesywnie w łącznej ilości 150 tys. kompletów (50 tys. sztuk w skali roku) przez okres 3 lat od daty podpisania umowy, w systemie zleceń jednostkowych, w terminach podyktowanych zapotrzebowaniem Zamawiającego i każdorazowo przez niego wskazywanych.Do każdej dostawy Wykonawca załączy atest na materiały użyte do produkcji aplikatorów. Szczegółowe specyfikacje techniczne zamawianych aplikatorów do kapsułek zawarte są w Załączniku A do SIWZ.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wyżej wymienionej, szacunkowo określonej ilości zamawianych aplikatorów do kapsułek, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty