Dostawa ditlenku telluru (TeO2) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
06/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
01/02/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg.  Wymagana czystość chemiczna:                   > 99,50 %  Opakowanie jednostkowe:                            10 - 40 kg         

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty