Dostawa ditlenku telluru (TeO2) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
23/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
25/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg. Wymagana czystość chemiczna:                > 99,50 % Opakowanie jednostkowe:                        10 - 40 kg    Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ośmiu dostawach po 60 kg każda, w cyklu kwartalnym.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty