Dostawa ditlenku telluru (TeO2) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
46/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
03/12/2018

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg.Wymagana czystość chemiczna:                > 99,50 %  Opakowanie jednostkowe:                        10 - 40 kg     

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty