Dostawa ditlenku telluru (TeO2) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
47/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
19/12/2018

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 480 kg. Wymagana czystość chemiczna:                    > 99,50 %   Opakowanie jednostkowe:                              10 - 40 kg        Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą karty charakterystyki produktu oraz certyfikatu jakości.   Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w ośmiu dostawach,  w cyklu kwartalnym, po 60 kg każda.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty