Dostawa ditlenku telluru (TeO2) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
12/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
02/09/2015

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM ditlenku telluru (TeO2) w ilości 240 kg.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty