Dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM pojemników osłonnych Spec-50N dla nowego typu generatorów molibdenowo – technetowych (Mo/Tc).

Numer sprawy: 
28/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
20/09/2016

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - 1 500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk ołowianych pojemników osłonnych Spec-50N dla nowego typu generatorów  molibdenowo – technetowych (Mo/Tc), zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami, do przeprowadzenia prób technologicznych nowej linii produkcyjnej, według następującego harmonogramu:a) 490 sztuk w jednej dostawie - w terminie do 10.01.2017 r. b) 1000 sztuk w dostawach po 500 sztuk  w ostatecznym  terminie  do 15.02.2017 r. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty