Dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM pojemników osłonnych spec-50N dla nowego typu generatorów molibdenowo – technetowych (Mo/Tc).

Numer sprawy: 
11/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
08/04/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) sztuk ołowianych pojemników osłonnych spec-50N dla nowego typu generatorów  molibdenowo – technetowych (Mo/Tc).

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty