DOSTAWA DYGESTORIÓW RADIOCHEMICZNYCH 4 SZT. DO NCBJ OŚRODKA RADIOIZOTOPÓW POLATOM

Numer sprawy: 
17/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
08/10/2015

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, fabrycznie nowych, czterech Dygestoriów radiochemicznych. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego - NCBJ OR POLATOM.  Zamawiane dygestoria (wraz z akcesoriami) muszą spełniać parametry techniczne oraz inne wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych w SIWZ. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty