Dostawa elementów opakowań transportowych - bębnów (hoboków) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
22/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
11/12/2019

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (bez transportu) z nadrukiem, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i inne warunki, szczegółowo określone w specyfikacji technicznej.  Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianych opakowań zawarta jest w Załączniku A SIWZ. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty