Dostawa elementów opakowań transportowych - bębnów (hoboków) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
12/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
09/04/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. bębnów (hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków (bez transportu) z nadrukiem, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i inne warunki, szczegółowo określone w specyfikacji technicznej  Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianych opakowań zawarta jest w Załączniku A SIWZ. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty